Menu
NVDO Maintenance Academy

De NVDO helpt de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste te presteren.

De driedaagse basiscursus “Reliability-centred Maintenance (RCM2)” is sinds 2003 opgenomen in het opleidingenpakket van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO). Het is dan een cursus met open inschrijving, dat wil zeggen dat de cursisten afkomstig zijn van verschillende bedrijven.

De NVDO is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud betrokken zijn. Daarmee helpt de NVDO de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste te presteren. Als onafhankelijk platform voor het genereren, vergaren, verspreiden en uitwisselen van kennis op het gebied van onderhoud en installatiebeheer heeft de NVDO onmiskenbaar een belangrijke positie verworven binnen de onderhoudssector.

Het NVDO-opleidingenpakket is logisch opgebouwd. Alle facetten van goed en verantwoord onderhoud komen aan de orde. In een aantal korte cursussen ligt de nadruk steeds op het onderhoudsproces: wat gebeurt er en wat moeten we doen om dat te verbeteren. De leergangen zijn veelomvattend van aard en besteden aandacht aan de verschillende deelgebieden die elk op hun beurt veel met onderhoud te maken hebben.

Wilt u zich aanmelden?

De eerstvolgende Basiscursussen RCM2 met open inschrijving hebben wij in een handig overzicht  gezet, zodat u zich kunt inschrijven voor de locatie of datum die u het beste uitkomt

Voor meer informatie over de NVDO Maintenance Academy kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de NVDO:

Telefoon: +31 (0)30 634 60 40
Fax: +31 (0)30 634 60 41
E-mail: info@nvdo.nl
Internet: www.nvdo.nl
Postadres: Postbus 138, 3990 DC  Houten
Bezoekadres: Lange Schaft 7-G, 3991 AP  Houten

“Veel leerstof in korte tijd, goed tempo, goede docent.”

Cursist juni 2015 Houten

Cursusspecificaties

RCM belichaamt een nieuwe manier van denken die in veel opzichten indruist tegen wat we geloven of zelfs hebben geleerd. Daarom is het belangrijk om de oude manier van denken te veranderen.

We moeten onze ideeën over storingen in het algemeen en over de rol van onderhoud in het bijzonder drastisch veranderen. Wordt er aan dit aspect te weinig aandacht geschonken, dan wordt RCM op de verkeerde manier toegepast en ontbreekt elk draagvlak voor de met RCM bepaalde periodieke taken. De investering gaat dan in rook op. Daarom wordt er bij deze cursus niet alleen aandacht besteed aan de methode zelf, maar ook aan nieuwe ideeën over strategieën in de strijd tegen storingen en over de veranderende rol van onderhoud in die strijd tegen storingen.

De cursus is bedoeld voor iedereen die er zeker van wil zijn dat technische systemen een optimale prestatie leveren in termen van veiligheid, milieu, beschikbaarheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit. De cursus met open inschrijving heeft vooral toegevoegde waarde voor degenen die:

 • verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van technische systemen (asset managers, reliability managers, maintenance managers, asset engineers, reliability engineers, maintenance engineers);
 • verantwoordelijk zijn voor de inzet, het gebruik en de bediening van technische systemen (operations managers, production managers, quality managers, operations engineers, process engineers);
 • verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, de arbeidsomstandigheden en het milieu (SHE managers).

De cursus zit vol met praktijkvoorbeelden en een groot deel van de cursus wordt besteed aan het uitwerken van een praktijksituatie. Na afloop van de cursus begrijpt u de doelstellingen en technische inhoud van RCM. Bovendien bent u in staat te beoordelen welke technische systemen het meest gebaat zijn bij het toepassen van RCM. U kunt zinvol deelnemen aan het voorbereiden van RCM-projecten en ertoe bijdragen dat die projecten conform de planning worden afgerond.

Dag 1:

 • Inleiding in Reliability-centred Maintenance;
 • Definiëren van functies en normen voor de gewenste prestaties;
 • Definiëren van (functionele) storingen

Dag 2:

 • Vaststellen van de oorzaken van storingen (storingsvormen);
 • Bepalen van wat er gebeurt als er een storing optreedt (storingseffecten);
 • Beoordelen van storingsgevolgen:
  •  Storingen die de veiligheid of het milieu bedreigen;
  •  Storingen die de productie c.q. de bedrijfsvoering beïnvloeden
  •  Storingen die uitsluitend reparatiekosten met zich mee brengen;
  •  Storingen die het wegvallen van een beveiliging inhouden

Dag 3:

 • Bepalen van onderhoudsvormen en -intervallen:
  •  Periodieke vervanging;
  •  Periodieke revisie;
  •  Periodieke toestandsbeoordeling;
 • Situaties waarin geen geschikte proactieve onderhoudsvorm wordt gevonden:
  •  Periodieke storingsdetectie;
  •  Eenmalige wijziging;
  •  Geen periodiek onderhoud
 • Bundelen van taken tot onderhoudsschema’s;
 • Toepassen van de RCM-methode:
  •  RCM-werkgroepen;
  •  RCM-facilitators;
  •  Implementatiemethoden;
  •  Opstarten.

De cursusduur
De cursus duurt drie dagen. De cursustijden zijn elke dag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Het materiaal
U ontvangt een uitgebreid Nederlandstalig cursusboek en bovendien versie 2.3 van het boek “Reliability-centred Maintenance” geschreven door John Moubray, het brein achter RCM2.

De docent
Uw docent is Pieter Jan Hische. Hische is ingenieur Werktuigbouw (TU Delft). Hij heeft ruim 14 jaar ervaring in Asset Management en Maintenance Management, waarvan de laatste 11 jaar volledig op het gebied van Reliability-centred Maintenance. Hische is sinds 2010 gecertificeerd door Aladon, licentiegever en ontwikkelaar van RCM2.

Het cursusgeld
Het cursusgeld bedraagt voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) € 1.820,- (excl. BTW) en voor niet-leden € 1.980,-(excl. BTW). Lunch, koffie en thee zijn bij het cursusgeld inbegrepen, eventuele reis- en verblijfkosten niet. U kunt tot twee weken voor aanvang schriftelijk annuleren. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel kunt u altijd, zonder bijkomende kosten, in uw plaats een collega laten deelnemen.

flyer

Download ons leaflet
voor meer informatie!

Aanmelden voor deze cursus?

Zijn uw collega’s ook geïnteresseerd in deze driedaagse basiscursus “Reliability-centred Maintenance (RCM2)? Vanaf 4 deelnemers van hetzelfde bedrijf is het aantrekkelijk om een in-company basis-cursus voor 6 te organiseren. Geef op het inschrijfformulier aan of u hierin geïnteresseerd bent dan nemen wij contact met u op!

Deel deze pagina met uw collega of netwerk:Share on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter