Menu
Vervolgopleiding

Opleiding tot facilitator

RCM levert de beste resultaten op als het wordt toegepast door werkgroepen, samengesteld uit degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en degenen die verantwoordelijk zijn voor de bediening, met een facilitator als begeleider.

The Aladon Network, het wereldwijde netwerk van licentiehouders voor RCM2, heeft 45 vaardigheden vastgesteld waarover facilitators dienen te beschikken. De opleiding tot facilitator heeft als doel alle 45 vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat facilitators zonder verdere ondersteuning in staat zijn solide en verdedigbare analyses tot stand te brengen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden vindt plaats in drie fasen:

 • de driedaagse basiscursus “Inleiding tot Reliability-centred Maintenance (RCM2)”;
 • de tiendaagse vervolgcursus “Facilitator voor Reliability-centred Maintenance (RCM2)”;
 • de begeleiding door een mentor gedurende de eerste drie analyses.

Na het doorlopen van deze drie fasen is de facilitator niet alleen in staat RCM-werkgroepen te begeleiden. Hij of zij begrijpt dan ook de theorie achter en de toepassing van RCM volledig en is bovendien in staat de technische kwaliteit van analyses te beoordelen.

Zodra een medewerker deze drie fasen heeft doorlopen, is een bedrijf in staat om de RCM-werkgroepen te laten begeleiden door eigen facilitators in plaats van door iemand van buiten. Dat vergroot de kans op significante en blijvende resultaten aanzienlijk.

“Zeer goed gepresenteerd. Veel kennis bij mentor. Goede locatie. Veel interactie. Kortom: leerzaam en leuk!”

Jasper Zwart – Operational Manager bedrijf ABC

Cursusspecificaties

[vc_separator color=”peacoc” border_width=”3″]

De opleiding tot facilitator is bestemd voor degenen die als facilitator werkgroepen zullen gaan begeleiden bij het toepassen van Reliability-centred Maintenance (RCM). De facilitator vervult een cruciale rol bij het toepassen van RCM. Hij of zij moet ervoor zorgen dat:

 • de analyse op het juiste niveau wordt uitgevoerd;
 • de grenzen van de analyse duidelijk worden gedefinieerd;
 • er geen belangrijke componenten worden vergeten;
 • de resultaten van de analyse goed worden vastgelegd;
 • de werkgroepleden RCM goed begrijpen en toepassen,
 • de werkgroep vlug en ordelijk tot consensus komt;
 • de werkgroepleden enthousiast en toegewijd blijven;
 • de analyse snel vordert en op tijd gereed is.

De facilitator zorgt er bovendien samen met de projectmanager voor dat de analyse goed wordt ingeroosterd en verzekerd is van de steun van het management.

De opleiding tot facilitator heeft als doel een bedrijf in staat te stellen om RCM-werkgroepen te laten begeleiden door eigen facilitators in plaats van door iemand van buiten. Dat vergroot de kans op significante en blijvende resultaten aanzienlijk.

De opleiding tot facilitator is bestemd voor degenen die als facilitator werkgroepen zullen gaan begeleiden bij het toepassen van Reliability-centred Maintenance (RCM). De facilitator vervult een cruciale rol bij het toepassen van RCM. Hij of zij moet ervoor zorgen dat:

 • de analyse op het juiste niveau wordt uitgevoerd;
 • de grenzen van de analyse duidelijk worden gedefinieerd;
 • er geen belangrijke componenten worden vergeten;
 • de resultaten van de analyse goed worden vastgelegd;
 • de werkgroepleden RCM goed begrijpen en toepassen,
 • de werkgroep vlug en ordelijk tot consensus komt;
 • de werkgroepleden enthousiast en toegewijd blijven;
 • de analyse snel vordert en op tijd gereed is.

De facilitator zorgt er bovendien samen met de projectmanager voor dat de analyse goed wordt ingeroosterd en verzekerd is van de steun van het management.

De opleiding tot facilitator heeft als doel een bedrijf in staat te stellen om RCM-werkgroepen te laten begeleiden door eigen facilitators in plaats van door iemand van buiten. Dat vergroot de kans op significante en blijvende resultaten aanzienlijk.

Eerste fase – de basiscursus
‘Inleiding tot Reliability-centred Maintenance (RCM2)’

RCM levert de beste resultaten op als het wordt toegepast door werkgroepen, samengesteld uit degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en degenen die verantwoordelijk zijn voor de bediening, met een facilitator als begeleider. The Aladon Network, het wereldwijde netwerk van licentiehouders voor RCM2, heeft 45 vaardigheden vastgesteld waarover facilitators dienen te beschikken. De opleiding tot facilitator heeft als doel alle 45 vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat facilitators zonder verdere ondersteuning in staat zijn solide en verdedigbare analyses tot stand te brengen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden vindt plaats in drie fasen:

 • de driedaagse basiscursus “Inleiding tot Reliability-centred Maintenance (RCM2)”;
 • de tiendaagse vervolgcursus “Facilitator voor Reliability-centred Maintenance (RCM2)”;
 • de begeleiding door een mentor gedurende de eerste drie analyses.

De eerste fase betreft de driedaagse basiscursus “Inleiding tot Reliability-centred Maintenance (RCM2)” en heeft als doel beoogde facilitators op het toelatingsniveau voor de vervolgcursus te brengen.

Tweede fase – de vervolgcursus
‘Facilitator voor Reliability-centred Maintenance (RCM2)’

RCM levert de beste resultaten op als het wordt toegepast door werkgroepen, samengesteld uit degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en degenen die verantwoordelijk zijn voor de bediening, met een facilitator als begeleider. The Aladon Network, het wereldwijde netwerk van licentiehouders voor RCM2, heeft 45 vaardigheden vastgesteld waarover facilitators dienen te beschikken. De opleiding tot facilitator heeft als doel alle 45 vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat facilitators zonder verdere ondersteuning in staat zijn solide en verdedigbare analyses tot stand te brengen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden vindt plaats in drie fasen:

 • de driedaagse basiscursus “Inleiding tot Reliability-centred Maintenance (RCM2)”
 • de tiendaagse vervolgcursus “Facilitator voor Reliability-centred Maintenance (RCM2)”;
 • de begeleiding door een mentor gedurende de eerste drie analyses.

De tweede fase houdt een tiendaagse vervolgcursus in. Het minimum aantal deelnemers is vier, het maximum twaalf. De cursus vindt altijd op locatie plaats. De cursisten kunnen van één bedrijf komen maar ook van verschillende bedrijven waarbij een van die bedrijven als gastheer optreedt. De datums worden in onderling overleg vastgesteld.

De cursisten leren hoe ze een groep moeten begeleiden bij de toepassing van RCM. Bovendien verdiepen ze hun eigen kennis over RCM. Onder leiding van een van onze docenten, werken ze in groepsverband een aantal oefeningen uit. Ze treden om de beurt op als facilitator. De oefeningen zijn voor een deel standaard oefeningen en hebben voor een deel betrekking op een technisch systeem gekozen van de locatie waar de cursus wordt gehouden. Na het doorlopen van de tweede fase is de cursist in staat om, onder begeleiding van een persoonlijke mentor, in een RCM-werkgroep de rol van facilitator te vervullen. Het geven van cursussen op het gebied van RCM behoort niet tot de taken van een facilitator. De hiervoor benodigde kennis en vaardigheden maken dan ook geen deel uit van de vervolgcursus.

 Dag 1:

 • De rol van de facilitator: de vijf hoofdgebieden en de 45 deelgebieden waarop facilitators over vaardigheden dienen te beschikken;
 • Oefening 1 – Stap 0: elke cursist bepaalt voor een voorbeeldsysteem (het smeeroliesysteem van een turbogenerator) de grenzen en de juiste diepgang van de analyse. Deze stap wordt afgerond met een evaluatie

De opleiding tot facilitator is bestemd voor degenen die als facilitator werkgroepen zullen gaan begeleiden bij het toepassen van Reliability-centred Maintenance (RCM). De facilitator vervult een cruciale rol bij het toepassen van RCM. Hij of zij moet ervoor zorgen dat:

 • de analyse op het juiste niveau wordt uitgevoerd;
 • de grenzen van de analyse duidelijk worden gedefinieerd;
 • er geen belangrijke componenten worden vergeten;
 • de resultaten van de analyse goed worden vastgelegd;
 • de werkgroepleden RCM goed begrijpen en toepassen,
 • de werkgroep vlug en ordelijk tot consensus komt;
 • de werkgroepleden enthousiast en toegewijd blijven;
 • de analyse snel vordert en op tijd gereed is.

De facilitator zorgt er bovendien samen met de projectmanager voor dat de analyse goed wordt ingeroosterd en verzekerd is van de steun van het management.

De opleiding tot facilitator heeft als doel een bedrijf in staat te stellen om RCM-werkgroepen te laten begeleiden door eigen facilitators in plaats van door iemand van buiten. Dat vergroot de kans op significante en blijvende resultaten aanzienlijk.

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Wij hebben de eerstvolgende cursussen in een handig overzicht  gezet, zodat u kunt zien welke locatie of datum u het beste uitkomt.