Menu
De methodiek RCM

Publicaties over de methodiek RCM

Klik op de afbeeldingen om de PDF te downloaden.

De 8 stappen van RCM3 …

RCM is een methode om de risico’s die samenhangen met het gebruik van fysieke assets kosteneffectief te beheersen. Pieter Jan Hische legt het basisprincipe uit van RCM, waarmee in acht stappen een betrouwbaarheidsstrategie wordt bepaald.

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in PT Industrieel Management, 2020, editie 2.

Zet de volgende professionaliseringsstap …

Omdat het falen van fysieke assets de hele bedrijfsvoering raakt, is het van groot belang de risico’s daarvan aantoonbaar te beheersen. Asset management is cruciaal en moet een vaste plek krijgen in het MT van productiebedrijven en worden betrokken bij strategieontwikkeling. Met dit artikel roep ik alle maintenance managers in Nederland op om de volgende professionaliseringsstap te zetten om recht te doen aan deze verantwoordelijkheid.

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in Maintenance Benelux, Nr. 1  februari 2019. Het is het tiende en afsluitende artikel in de serie “Maintenance Management in de 21e Eeuw” waarin telkens één belangrijk inzicht op het gebied van Maintenance Management gedeeld wordt. De inzichten vormen samen een nieuwe manier van denken op het gebied van Maintenance Management en vormen de rode draad in de bijbehorende cursus RCM3 Bewustwording.

Verlagen van risico’s met Reliability Centered Maintenance (RCM)

Je zou kunnen stellen dat Asset Management zich grotendeels richt op het managen van risico’s met positieve gevolgen; die worden ook wel aangeduid als kansen, of negatieve risico’s. Maintenance Management richt zich vooral op het managen van risico’s met negatieve gevolgen; storingen. Risicobehandelingen gericht op negatieve gevolgen worden soms aangeduid met ‘risicovermindering’, ‘risico-eliminatie’, ‘risicopreventie’ of ‘risicoreductie’. Zover wij weten zijn RCM2 en RCM3 de enige processen die de ISO Standaard voor Risicomanagement (ISO 31000) volledig ondersteunen bij het bereiken van lagere risico’s bij het onderhouden van fysieke assets. RCM2 biedt de structuur voor naleving van ISO 31000, in RCM3 is naleving van de standaard geheel geformaliseerd.

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in VAM, juni 2018. Wilt u leren hoe risicomanagement wordt gerealiseerd met RCM3? Schrijf u dan in voor de Basiscursus Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3)

Wie bepaalt het onderhoudsplan?

De enige manier om een effectief onderhoudsplan op te stellen is als operators en monteurs samenwerken onder leiding van een competente facilitator, naar behoefte aangevuld door een of meerdere specialisten.

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in Maintenance Benelux, Nr. 6 december 2018Het is het negende artikel in de serie “Maintenance Management in de 21e Eeuw” waarin telkens één belangrijk inzicht op het gebied van Maintenance Management gedeeld wordt. De inzichten vormen samen een nieuwe manier van denken op het gebied van Maintenance Management en vormen de rode draad in de bijbehorende cursus RCM3 Bewustwording

De oplossing ligt zelden op de tekentafel

Bij het optimaliseren van onderhoud wordt vaak gekozen voor herontwerp van machines en gebruiksafhankelijk onderhoud. Maar zijn dit de effectiefste wapens in de strijd tegen storingen?

De ervaring leert dat herontwerp meestal niet de effectiefste oplossing is in de strijd tegen storingen. Ook wordt regelmatig gekozen voor het vertrouwde gebruiksafhankelijk onderhoud, terwijl toestandsbewaking vaak een beter alternatief is. Wij hanteren twee vuistregels:

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in Maintenance Benelux, Nr. 5 oktober  2018Het is het achtste artikel in de serie “Maintenance Management in de 21e Eeuw” waarin telkens één belangrijk inzicht op het gebied van Maintenance Management gedeeld wordt. De inzichten vormen samen een nieuwe manier van denken op het gebied van Maintenance Management en vormen de rode draad in de bijbehorende cursus RCM3 Bewustwording

Stop met het tellen van storingen

Het tellen van storingen is vaak tijdverspilling: onderhoudsbeslissingen moeten namelijk meestal worden genomen zonder voldoende historische faalpercentages. Het is beter deze onzekerheid te accepteren en de focus te verschuiven naar het bepalen van strategieën die helpen om hier met vertrouwen mee om te gaan.

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in Maintenance Benelux, Nr. 4 september 2018Het is het zevende artikel in de serie “Maintenance Management in de 21e Eeuw” waarin telkens één belangrijk inzicht op het gebied van Maintenance Management gedeeld wordt. De inzichten vormen samen een nieuwe manier van denken op het gebied van Maintenance Management en vormen de rode draad in de bijbehorende cursus RCM3 Bewustwording

Maatwerk effectiever dan generiek onderhoud

Generiek onderhoud is zelden effectief. Verstandig inzetten van de beginselen van RCM maakt maatwerk, en dus effectief onderhoud mogelijk, ook binnen grote groepen apparatuur die op het eerste gezicht identiek lijken, maar dat in de praktijk vaak niet zijn.

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in Maintenance Benelux, Nr. 3 juni 2018Het is het zesde artikel in de serie “Maintenance Management in de 21e Eeuw” waarin telkens één belangrijk inzicht op het gebied van Maintenance Management gedeeld wordt. De inzichten vormen samen een nieuwe manier van denken op het gebied van Maintenance Management en vormen de rode draad in de bijbehorende cursus RCM3 Bewuatwording

Tijd om het geloof in de badkuipkromme af te zweren

Vroeger werd aangenomen dat het regelmatig vervangen of reviseren van assets de beste manier was om de prestaties te optimaliseren. Die mindset is nog steeds niet helemaal verdwenen, ook al lijken onderhoudsprofessionals zich nu te realiseren dat storingen vaak random optreden. Voor de betrouwbaarheid van systemen en de (in)directe onderhoudskosten is het beter om te handelen naar het werkelijke faalgedrag van fysieke assets.

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in Maintenance Benelux, Nr. 2 april 2018Het is het vijfde artikel in de serie “Maintenance Management in de 21e Eeuw” waarin telkens één belangrijk inzicht op het gebied van Maintenance Management gedeeld wordt. De inzichten vormen samen een nieuwe manier van denken op het gebied van Maintenance Management en vormen de rode draad in de bijbehorende cursus RCM3 Bewustwording

Toegevoegde waarde van Internet of Things

Geautomatiseerde conditiebewaking van assets wordt steeds goedkoper. Parameters kunnen op locatie of via internet worden uitgelezen. Het is laagdrempelig om nieuwe machines te voorzien van allerhande sensoren. Soms lijkt het of het adagio wordt gevolgd: “niet omdat het moet maar omdat het kan”. Toch heeft het een flinke impact, er komen minder mensen bij de assets en, zeker bij het upgraden van bestaande assets, vergt het een investering. Wanneer levert het nu echt op om IoT toe te voegen? 

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in NVDO Vakblad Asset Management (VAM), nr. 1 – 2018.

CBM-Interval niet gebaseerd op risico maar op het PF-interval

Als er wordt gesproken over het interval van Condition Based Maintenance, hoor ik vaak het volgende: “We vinden bijna nooit wat, dus we kunnen minder vaak controleren” en “Het onderdeel is kritisch, dus laten we maar vaker controleren”. Beide redenaties kloppen niet. Het interval van een CBM-taak is namelijk niet gebaseerd op hoe vaak een onderdeel faalt en ook niet op de gevolgen van het falen van dat onderdeel. Het interval is gebaseerd op het PF-interval. 

Lees verder >

 

Dit artikel is verschenen in Maintenance Benelux  nr. 1 – februari 2018. Het is het vierde artikel in de serie “Maintenance Management in de 21e Eeuw” waarin telkens één belangrijk inzicht op het gebied van Maintenance Management gedeeld wordt. De inzichten vormen samen een nieuwe manier van denken op het gebied van Maintenance Management en vormen de rode draad in de bijbehorende cursus RCM3 Bewustwording

Waarom een functietest geen vorm van toestandsafhankelijk onderhoud is.

In veel bedrijven waar ik RCM2 heb helpen toepassen, werd uitsluitend gesproken over drie soorten onderhoud: predictief, preventief en correctief. Er is echter nog een vierde categorie, namelijk detectief onderhoud, ook wel functietesten genoemd. Het maken van dit onderscheid is van levensbelang. Betoogd Hische in zijn column in Maintenance Benelux, nr. 6, 2017.

Lees verder >

Dit is de derde column in de serie “Maintenance Management in de 21e Eeuw” waarin telkens één belangrijk inzicht op het gebied van Maintenance Management gedeeld wordt. De columns zijn gebaseerd op de ruim 30 jaar ervaring die wereldwijd in het Aladon netwerk is opgedaan bij de toepassing van RCM. De reeks van 12 artikelen maakt duidelijk dat elk bedrijf dat een snelle, substantiële en blijvende verbetering wil bereiken van de effectiviteit van onderhoud, zich ervan moet verzekeren dat iedereen die een rol van betekenis speelt bij operatie en onderhoud, een diepgaand begrip en acceptatie moet hebben van de aard en het belang van die inzichten. Deze column is gebaseerd op een artikel van Moubray, de oprichter van Aladon – The Risk & Reliability Global Network. De 12 inzichten maken deel uit van de bijbehorende cursus  “RCM3 Bewustwording” .

Dit artikel is verschenen in Maintenance Benelux  nr. 6 – december 2017.

Richt je op het voorkomen van de gevolgen van storingen i.p.v. op de storingen zelf.

Onderhoud richt zich niet op het voorkomen van storingen, maar op het vermijden, verminderen of wegnemen van de gevolgen van storingen. Het begrijpen van dit verschil is essentieel om een effectief onderhoudsplan op te stellen. Betoogd Hische in zijn column in Maintenance Benelux, nr. 5, 2017.

Lees verder >

Dit is het tweede artikel in een reeks van 12 over belangrijke inzichten op het gebied van Maintenance Management. Het is gebaseerd op de ruim 30 jaar ervaring die in het wereldwijde Aladon netwerk is opgedaan bij de toepassing van RCM. De reeks artikelen maakt duidelijk dat elk bedrijf dat een snelle, substantiële en blijvende verbetering wil bereiken van de effectiviteit van onderhoud, zich er van moet verzekeren dat iedereen, die een rol van betekenis speelt bij operatie en onderhoud, een diepgaand begrip en acceptatie heeft van de aard en het belang van die inzichten. Deze column is gebaseerd op een artikel van Moubray, de oprichter van Aladon – The Risk & Reliability Global Network. De 12 inzichten maken deel uit van de bijbehorende cursus “RCM3 Bewustwording“.

Dit artikel is verschenen in Maintenance Benelux  nr. 5 – oktober 2017.

Moet onderhoud zich richten op het behoud van fysieke assets…?

Onderhoud komt vaak neer op het in stand houden van wat het systeem kan; de inherente capaciteit.  De asset owner verlangt echter van de onderhouder om er voor te zorgen dat systemen bij voortduring in staat zijn een specifieke taak te vervullen. Voor een onderhoudbaar systeem ligt die taak ergens binnen het vermogen wat het systeem kan, maar is daar niet gelijk aan. Degradatie en zelfs (gedeeltelijk) falen kunnen in de ogen van de gebruiker volkomen acceptabel zijn. Effectief onderhoud moet zich dus richten op wat het systeem moet doen in de ogen van de gebruiker en niet op wat het systeem is. De voorwaarde om dit te kunnen doen, is het glasheldere inzicht in de functie die het systeem vervult, inclusief de bijbehorende prestatienormen.

Lees verder >

Deze column is verschenen in Maintenance Benelux, nr. 4 , september 2017. Het is de eerste in een reeks van 12 over belangrijke inzichten op het gebied van Maintenance Management. Het is gebaseerd op de ruim 30 jaar ervaring die in het wereldwijde Aladon netwerk is opgedaan bij de toepassing van RCM. De reeks artikelen maakt duidelijk dat elk bedrijf dat een snelle, substantiële en blijvende verbetering wil bereiken van de effectiviteit van onderhoud, zich er van moet verzekeren dat iedereen, die een rol van betekenis speelt bij operatie en onderhoud, een diepgaand begrip en acceptatie heeft van de aard en het belang van die inzichten.

Moet het interval van een functietest worden gebaseerd op de betrouwbaarheid van de beveiligings-loop?

Traditioneel gezien wordt het interval van een functietest bepaald op basis van de betrouwbaarheid van de gehele beveiligings-loop. Dit leidt tot veel te vaak functietesten. Het interval moet namelijk worden gebaseerd op de betrouwbaarheid van slechts het heimelijke falende gedeelte van de beveiligings-loop.

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in NVDO Vakblad Asset Management (VAM), nr. 2 – 16 mei 2017.

stand1
7 vragen voor RCM

In de afgelopen tien jaar heeft Operational Excellence Transfer RCM mogen toepassen op allerlei verschillende systemen: van elektrische omzetters en koelmachines tot reactiekolommen en extrusiesystemen. In al die jaren is het bedrijf steeds enthousiaster geworden over de kracht van deze methode. RCM helpt elk technisch systeem beter te laten draaien, leert mensen ongelofelijk veel over systemen, zelfs als ze hier al járen mee werken en brengt verschillende partijen in bedrijven, zoals operations en maintenance, dichter bij elkaar. Operational Excellence Transfer onderwijst hoe RCM werkt en hoe het toegepast kan worden met de grootste kans op blijvend succes. In dit artikel wordt getracht het van een andere kant te benaderen: waarom zijn deze zeven stappen nodig om een betrouwbaarheidsstrategie te bepalen?

Lees verder >

Dit artikel is verschenen in Procesinfra Uptime, 2013, nummer 4 (april).

stand2
RCM in de praktijk

Hoewel de term RCM in de onderhoudswereld veel wordt gebruikt, bestaat er nog relatief veel onduidelijkheid over wat RCM nu precies is. In dit artikel wordt daarom ingegaan op de vraag wat er met Reliability-centred Maintenance (RCM) wordt bedoeld en wanneer we feitelijk van RCM mogen spreken. Het artikel beantwoordt deze vragen aan de hand van twee standaarden van de Society of Automotive Engineers (SAE): JA1011 en JA1012. Met deze standaarden kan eenvoudig worden vastgesteld of een methode die RCM wordt genoemd, daadwerkelijk het predikaat RCM verdient. Ze kunnen bovendien worden ingezet voor het toetsen van methoden met een net iets andere naam, vrijwel altijd een min of meer gelijkluidende afkorting van drie letters. Naarmate een methode meer aan de criteria voldoet, is de kans op succes groter. En naarmate een methode meer afwijkt, wordt de kans steeds groter dat de methode geen resultaat oplevert of zelfs averechts blijkt te werken.

Dit artikel is verschenen in Maintenance Management, 2006, nummer 4 (april).

prorail
Methodiek ProRail versus RCM-methodiek

Enkele jaren geleden is ProRail gestart met de ontwikkeling van instandhoudingsmanagement. Hierover zijn publicaties verschenen in bladen zoals Industrial Maintenance (februari 2003) en Maintenance Management (april 2003). Daarnaast heeft Ted Luiten, manager Instandhoudingsmanagement bij ProRail een presentatie gehouden op het congres Maintendens 2003. Een presentatie waarbij Jos ter Brake, docent/mentor RCM2 van het opleidingen- en adviesbureau Operational Excellence Transfer, een aantal kanttekeningen plaatste. De kanttekeningen hadden betrekking op de door ProRail toegepaste methodiek om onderhoudsconcepten op te stellen. Dit artikel is een gezamenlijke reactie van ProRail en Operational Excellence Transfer op de publicatie en de presentatie.

Dit artikel is verschenen in Maintenance Management, 2004, nummer 1 (januari).

inleiding
Inleiding tot Reliability-centred Maintenance

De afgelopen twintig jaar is er op het gebied van onderhoud veel veranderd, misschien wel meer dan op welk vakgebied dan ook. Deze veranderingen zijn niet alleen het gevolg van een enorme toename van de aantallen technische systemen (gebouwen, installaties en apparatuur) die wereldwijd onderhouden moeten worden, maar ook van hun verscheidenheid, van veel ingewikkelder ontwerpen, van nieuwe onderhoudstechnieken en van nieuwe inzichten in de onderneming en verantwoordelijkheden van de onderhoudsfunctie. In het licht van deze stortvloed van veranderingen zijn managers wereldwijd op zoek naar een vernieuwde aanpak van onderhoud. Wat managers zoeken is een strategisch kader dat alle nieuwe ontwikkelingen met elkaar in verband brengt en combineert tot een samenhangend geheel. Dit artikel beschrijft een filosofie die zo’n strategisch kader biedt: Reliability-centred Maintenance (RCM), ofwel onderhoud gericht op betrouwbaarheid.

Dit artikel is verschenen in Handboek Onderhoudsmanagement, 2003, D4013 (september).

The never ending storing (2)
Naar drie-eenheid in betrouwbaarheid

Het tweede artikel in de serie ‘The never ending storing’ gaat over de invloed van het ontwerp op het onderhoud en vice versa:

“De betrouwbaarheid wordt zowel beïnvloed door beslissingen over het ontwerp als door beslissingen over het onderhoud. In feite wordt de betrouwbaarheid ook nog beïnvloed door beslissingen over de wijze van bediening en gebruik. Dit pleit ervoor om te breken met de klassieke scheiding van Engineering, Operations en Maintenance en deze drie spelers op het gebied van betrouwbaarheid in een zo vroeg mogelijk stadium samen beslissingen te laten nemen.”

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2002, nummer 6 (december).

The never ending storing (3)
Een logaritmische schaal voor veiligheid

Het derde artikel in de serie ‘The never ending storing’ gaat over de schaal van Paulos voor storingen met veiligheidsgevolgen:

“We zouden graag in een omgeving leven waar we geen risico lopen om bij één of andere activiteit om het leven te komen. Aan alles wat we doen, kleeft echter enig risico. Nul risico is een onbereikbaar ideaal. Net als bij andere idealen blijft het wel een nastrevenswaardig doel. Sommige bedrijven hebben ‘Zero incidents’ zelfs tot motto verheven. De schaal van Paulos maakt het eenvoudiger om de orde van grootte van risico’s verbonden aan bepaalde activiteiten in te schatten. Elk punt erbij komt overeen met een afname van het veiligheidsrisico met een factor 10.”

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2003, nummer 1 (februari).

The never ending storing (5)
Wat kost beschikbaarheid?

Het vijfde artikel in de serie ‘The never ending storing’ gaat over de haken en ogen verbonden aan de vraag wat beschikbaarheid kost:

“Het begrip beschikbaarheid is onlosmakelijk verbonden met het begrip niet-beschikbaarheid. Bij niet-beschikbaarheid denken we meteen aan omzetderving. En omzetderving kost geld. Dus niet-beschikbaarheid kost geld. Dan zal beschikbaarheid dus ook wel geld kosten. Geld dat we bijvoorbeeld aan onderhoud besteden. Aan de vraag wat beschikbaarheid kost, zitten nogal wat haken en ogen. Teveel voor één aflevering van deze rubriek. Daarom wijden er een aantal afleveringen aan. Eén van die haken en ogen is dat we, zelfs als we deze vraag zouden kunnen beantwoorden, met het antwoord niets kunnen beginnen.”

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2003, nummer 4 (september).

The never ending storing (7)
Wat kost beschikbaarheid (slot)?

Het zevende artikel in de serie ‘The never ending storing’ gaat over de haken en ogen verbonden aan de vraag wat beschikbaarheid kost en is het vervolg van het vijfde en zesde artikel:

“Het begrip beschikbaarheid is onlosmakelijk verbonden met het begrip niet-beschikbaarheid. Bij niet-beschikbaarheid denken we meteen aan omzetderving. En omzetderving kost geld. Dus niet-beschikbaarheid kost geld. Dan zal beschikbaarheid dus ook wel geld kosten. Geld dat we bijvoorbeeld aan onderhoud besteden. Aan de vraag wat beschikbaarheid kost, zitten nogal wat haken en ogen. Teveel voor één aflevering van deze rubriek. Daarom wijden er een aantal afleveringen aan. Eén van die haken en ogen is dat deze vraag ten onrechte suggereert dat de directe onderhoudskosten (via het interval) continu kunnen worden gevarieerd om zo de optimale (kostenminimale) beschikbaarheid te bepalen.”

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2003, nummer 6 (december).