Menu
Feiten en mythes

Feiten en mythes

Klik op de afbeeldingen om de PDF te downloaden.

finding
Finding the probability distribution for failures

The article discusses on the importance of technical history data, considers the differences between age-related failures and random failures and it demonstrates the role of statistics using the normal probability distribution, the exponential probability distribution and the Weibull probability distribution as examples. The article also illustrates that, from a philosophical point of view, we should formulate our theories as falsifiable hypotheses. In this article the author defends his view that the hypothesis that the failure conforms to the exponential probability distribution, should be selected as the null hypothesis. Finally it shows how that null hypothesis can be tested.

Dit artikel is verschenen in MaintWorld, 2011, nummer 4.

beschikbaarheid
Wat kost beschikbaarheid?

Een antwoord op de vraag wat beschikbaarheid kost is complex en moet verder gaan dan de twee aspecten beschikbaarheid en onderhoudskosten. Bovendien is de relatie tussen onderhoudskosten en beschikbaarheid niet eenduidig. Daarbij kunnen de directe onderhoudskosten niet continu worden gevarieerd om daarmee de optimale beschikbaarheid te bepalen en ten slotte veronderstelt de vraag ten onrechte dat het verhogen van de beschikbaarheid altijd geld kost. In de praktijk zijn er een heleboel aannemelijke gebeurtenissen die de beschikbaarheid aantasten. Deze gebeurtenissen staan bekend als storingsvormen (‘failure modes’). De vraag wat beschikbaarheid kost, kan pas worden beantwoord indien we eerst deze storingsvormen in kaart brengen. Vervolgens kunnen we voor elk van deze storingsvormen een geschikte strategie bepalen. Voor de verzameling storingsvormen ontstaat zo een verzameling strategieën die vaak onderhoudsconcept of onderhoudsprogramma wordt genoemd.

Dit artikel is verschenen in Reed Business Select – Industrieel Onderhoud, 2004, nummer 4 (mei).

maintenance
Maintenance Management – Een nieuw paradigma

Dit artikel identificeert vijftien belangrijke gebieden op het terrein van asset management die aan verandering onderhevig zijn. Elk van die veranderingen op zich heeft al zodanig veel consequenties dat zij de volle aandacht van een onderneming verdient. Samen vormen de veranderingen een geheel nieuw paradigma. Erop inspelen heeft voor de meesten van ons tot gevolg dat het beheer van bedrijfsmiddelen een prominente plaats gaat innemen in het veranderingsmanagement in de komende jaren. Elke verandering op zich is tevens voldoende voor de publicatie van een of meerdere boeken, dus een kort artikel als dit heeft niet de pretentie om alle details uitputtend te behandelen. Integendeel, dit artikel brengt elke verandering terug tot twee stellingen, gevolgd door een korte uitleg. Elke verandering kent één stelling over de oude situatie en één over de huidige situatie.

Dit artikel is verschenen in Handboek Onderhoudsmanagement, 1997, D2010 (december).

The never ending storing (1)
De werkelijkheid over storingen

Het eerste artikel in de serie ‘The never ending storing’ gaat in op een misverstand dat bestaat over storingen:
“Wat me in gesprekken over het omgaan met storingen telkens weer verrast, is hoe moeilijk we het kennelijk vinden ervan uit te gaan dat een storing op elk willekeurig moment kan optreden. Waarom hebben we zoveel moeite het toeval toe te laten tot het vakgebied ‘onderhoud’? Als we een dobbelsteen werpen, verwachten we dat het onmogelijk is de score van tevoren aan te geven. Lukt dat wel, dan concluderen we dat de dobbelsteen vals is. Voor onderdelen van technische systemen verwachten we echter wel dat het mogelijk is van tevoren aan te geven hoe ze zullen scoren, met andere woorden hoe lang ze storingsvrij zullen functioneren. We houden bijvoorbeeld graag vast aan de illusie dat een bepaalde storing niet eerder optreedt dan na het verstrijken van een bepaalde gebruiksduur. Storingen voelen bar weinig voor dit soort afspraken. De meeste houden zich niet aan welke termijn dan ook, en die paar storingen die wel bereid zijn zich aan een termijn te houden, geven het geheim wat die termijn is niet gemakkelijk prijs.”

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2002, nummer 5 (oktober).