Menu
Privacy verklaring

Privacy statement Operational Excellence Transfer

Operational Excellence Transfer (OET) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.operationalexcellence.nl, de deelnemers aan haar cursussen en opleidingen en van afnemers van haar ondersteuning en advies. Verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de toepasselijke wet en regelgeving daaraan stelt. OET zal uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerken en daartoe technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

OET verwerkt uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, als u deelneemt aan onze opleidingen of gebruik maakt van of informeert naar onze diensten of door de gegevens die van u worden verzameld bij het bezoeken van onze website.

Hierbij kunt u denken aan uw naam, factuuradres, betaalgegevens, naam van uw organisatie, functie, telefoonnummer, aan welke van onze opleidingen u heeft deelgenomen en wanneer, maar ook gegevens die u achterlaat op de website, uw klik- en surfgedrag en IP adres.

Een foto van een cursist of afnemer van een andere dienst of ondersteuning kan, nadat daarvoor toestemming is gegeven, gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OET verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het verzorgen van onze opleidingen en de uitvoering van onze dienstverlening

– Ter registratie van de bij ons gevolgde opleiding

– Voor de financiële afhandeling van de bij ons of door ons afgenomen diensten en producten

– Voor klantenbeheer, promotie- en direct marketing activiteiten, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief of u te kunnen bellen of e-mailen om u te informeren over onze diensten

– OET analyseert uw klikgedrag gedrag bij het ontvangen van onze nieuwsbrief om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. De concrete bewaartermijn is in overeenstemming met fiscale regelgeving in beginsel 7 jaar, tenzij de persoonsgegevens nog relevant zijn voor OET vanwege de interesse van betrokkenen in de diensten van OET.

Wij bewaren de persoonsgegevens in relatie tot de bij ons gevolgde opleidingen onbeperkt.

 Delen van persoonsgegevens met derden

OET informeert op verzoek van en aan de werkgever over de door de werknemer bij ons gevolgde opleiding.

Verder zal OET uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na uw nadrukkelijke toestemming.

Respecteren van privacy door derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met www.operationalexcellence.nl zijn verbonden, waaronder social media. OET is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. OET adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Cookies en Google Analytics

OET gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

OET maakt op haar website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden, wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat OET gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Als u wilt dat OET uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een e-mail aan ons sturen: info@operationalexcellence.nl. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OET neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@operationalexcellence.nl.

Wijzigingen en contact

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op www.operationalexcellence.nl. Pieter Jan Hische helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit privacy statement.

Operational Excellence Transfer

Pieter Jan Hische
Docent/Mentor/Facilitator RCM2
Flevoparkweg 58
1095 DJ Amsterdam
info@operationalexcellence.nl
+31 20 3313449

Home