Menu
Ondersteuning door onze RCM facilitators

De facilitator heeft de grootste invloed op de doorlooptijd en de opbrengst van de toepassing van Reliability Centered Maintenance.

Onze facilitators zijn experts op het gebied van de toepassing van RCM en gecertificeerd door Aladon – The Risk and Reliability Network (het netwerk van RCM2- en RCM3-licentiehouders). Ze zijn hoogopgeleid en zeer ervaren in het zo snel en goed mogelijk begeleiden van werkgroepen bij het bepalen van de optimale betrouwbaarheidsstrategie.

RCM levert de beste resultaten op als het wordt toegepast door werkgroepen, samengesteld uit degenen die de meeste ervaring hebben met het onderhouden en bedienen van het technische systeem, met een facilitator als begeleider. De facilitator heeft de grootste invloed op de doorlooptijd en de opbrengst van de toepassing van Reliability Centered Maintenance.

De facilitator is niet alleen de belangrijkste speler bij het bepalen van de optimale onderhoudsstrategie, maar ook speelt hij een belangrijke rol bij het managen van RCM in de organisatie; zoals bij de projectselectie, het creëren van draagvlak voor de resultaten en het begeleiden van de implementatie van de aanbevelingen.

Door de jaren heen hebben we ze zien komen en gaan; de ondernemers die zich na het volgen van onze basiscursus RCM2 aanbieden als “RCM-facilitator”. Hoe goed onze cursus ook is en hoe robuust het gereedschap “RCM”, het vergt meer kennis en oefening om een RCM-werkgroep te begeleiden. Van een RCM-facilitator mag u ten minste verwachten dat deze de drie fasen van het ontwikkelen van vaardigheden voor RCM2- of RCM3-facilitators heeft doorlopen voordat u de kostbare tijd en middelen van uw bedrijf aan deze facilitator toevertrouwd. Onze facilitators zijn gecertificeerd door Aladon en hebben zich verder ontwikkeld tijdens talloze RCM-projecten bij vele bedrijven in alle soorten branches.

Wilt u gebruik maken van onze jarenlange ervaring en expertise om het meeste uit uw systemen te halen en de kennis en ervaring van uw mensen optimaal te benutten? Laat het ons weten!

Wilt u ook ervaren hoe onze facilitators u zo snel en goed mogelijk begeleiden naar het bepalen van de optimale betrouwbaarheidsstrategie?

“Je krijgt de antwoorden waar je om vraagt. De kunst van het faciliteren is het stellen van de juiste vragen. Dat maakt het verschil tussen eindeloos verwarrende discussies en het snel nemen van een geaccepteerde en onderbouwde beslissing.”

Pieter Jan Hische – Docent / Mentor / Facilitator bij Operational Excellence Transfer

De rol van de facilitator is het om de RCM-vragen te stellen en de antwoorden vast te leggen. Hij of zij zorgt ervoor dat de analyse op het juiste niveau wordt uitgevoerd met het oog op de opbrengst; snel als het kan en gedetailleerd als het oplevert, of als het vereist is in verband met risico’s op het gebied van veiligheid en milieu. Het is zijn verantwoordelijkheid dat de projectresultaten rationeel zijn en onderbouwd met hun toegevoegde waarde voor het bedrijf of de maatschappij. De facilitator zorgt dat de werkgroep RCM goed begrijpt en toepast en vlug tot consensus komt, dat de resultaten helder worden vastgelegd, en dat de analyse wordt afgerond volgens de planning.

Onze facilitators, leggen de bevindingen en argumentatie bondig geformuleerd voor u vast. Zij zullen ook zorgen voor maximaal draagvlak en consensus voor de genomen beslissingen. De vastgestelde onderhoudstaken en eenmalige wijzigingen worden helder en eenduidig beschreven zodat de kans op een succesvolle uitvoering zo groot mogelijk is. De projectdocumentatie vormt een gedegen onderbouwing naar wetgevende instanties en management op het gebied van veiligheid en milieu en voor het onderhoudsbudget. De documentatie vormt een stevig fundament voor gerichte verdere optimalisatie van het levende onderhoudsprogramma.

Daarnaast speelt hij een cruciale rol bij:

  • de selectie en afbakening van het technische systeem waarop RCM wordt toegepast,
  • het inschatten van de doorlooptijd van de toepassing van RCM op dat systeem,
  • het kiezen van de optimale samenstelling van het projectteam voor het beantwoorden van de RCM-vragen,
  • de voorbereiding van het project zodat de werkgroep zo efficiënt mogelijk aan de slag kan,
  • de overdracht naar de organisatie van de aanbevelingen.

Wilt u zich laten ondersteunen door een van onze facilitators? Neem dan contact met ons op.

Wij geloven erin dat de kans op blijvende resultaten het grootste is als de eigenaar van de assets beschikt over eigen RCM-facilitators. Toch zijn er goede redenen om u te laten ondersteunen door een van onze facilitators:

  • U wilt gebruik maken van onze senioriteit en ervaring bij het introduceren het nieuwe concept RCM2 of RCM3 in uw organisatie,
  • U wilt ervaren in een eerste project hoe RCM snel en goed wordt toegepast en wat dat oplevert, met úw systemen en úw mensen, voordat u besluit te investeren in het opleiden van eigen facilitators,
  • U wilt meer RCM-teams aan het werk hebben dan dat u facilitators beschikbaar hebt,
  • U beschikt (nog) niet over medewerkers met de juiste vaardigheden en interesse voor het vervullen van de rol van facilitator.

Onze facilitators brengen dan uitkomst. Wilt u zich laten ondersteunen door een van onze RCM-facilitators laat het ons dan weten!

Wilt u de vaardigheden van eigen RCM-facilitators ontwikkelen? Kijk dan bij Opleiding tot RCM-facilitator.