Menu
RCM, RCM2 en RCM3 – Methode

Reliability Centered Maintenance (RCM): de unieke methode voor het bepalen van het veilige minimum aan onderhoudstaken en andere risicobeheerstrategiën.

Vandaag de dag is er, meer dan ooit, de prangende behoefte om asset-prestaties – op het gebied van veiligheid, milieu, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en klanttevredenheid – te vergroten en tegelijkertijd kosten te verlagen. Een sleutel tot succes is het verschuiven van de traditionele benadering van reparatie en modificatie naar een focus op het proactief beheersen van risico’s – het basisprincipe van RCM.

We moeten daarvoor onze aandacht verleggen van het op de juiste wijze uitvoeren van onderhoud naar het uitvoeren van het juiste onderhoud: van onderhoudsefficiëntie naar onderhoudseffectiviteit. De eerste bedrijfstak die dit systematisch heeft aangepakt, is de burgerluchtvaart. Daar werd een complete methode ontwikkeld voor het vaststellen van onderhoudsstrategieën. Deze methode staat binnen de luchtvaart bekend als MSG3 en daarbuiten als Reliability Centered Maintenance (RCM). RCM is een unieke methode voor het bepalen van het veilige minimum aan onderhoudstaken en andere operationele strategieën.

 

Wat is RCM?

De term RCM is als eerste gepubliceerd in 1968. RCM is nu wereldwijd de meest toegepaste systematische aanpak om een onderhoudsstrategie te bepalen. Een methode kan RCM worden genoemd als het voldoet aan de SAE standaard JA 1011/1012. (SAE staat voor Society of Automotive Engineers. SAE is een instituut dat diverse normeringen heeft vastgelegd, red.) In deze standaard staan de 7 RCM2-vragen beschreven.

RCM is de unieke methode waarmee wordt bepaald welke onderhoudstaken, of misschien wel geen, moeten worden toegepast op een systeem en met welk interval deze taken moeten worden uitgevoerd. Met RCM wordt gekozen uit alle verschillende soorten onderhoud (predictief, preventief of detectief) of  bewust storing afwachten. Ook wordt er met RCM bepaald welke storingen beter bestreden kunnen worden met een wijziging van het ontwerp, het gebruik of door het verbeteren van instructies, kennis of vaardigheden. De keuze voor een strategie wordt gemaakt op basis van technische haalbaarheid en de toegevoegde economische waarde of de reductie van risico op het gebied van veiligheid of milieu. Met RCM wordt daarom niet alleen de meeste effectieve risicobeheerstrategie bepaald, maar eveneens de onderbouwing vastgelegd, deze kan worden gebruikt voor wetgevende instanties, het management als onderbouwing van de onderhoudsbudget en als solide platform voor verdergaande en gerichte optimalisatie.

 

RCM2 en RCM3

RCM2 en RCM3 zijn ontwikkeld door het Aladon Network en staan voor een wijze van toepassen van RCM en voor het complete aanbod aan opleidingen en diensten gericht op het benutten van de kracht van de methode.

Het Aladon Network – het wereldwijde netwerk van licentiehouders voor RCM2 en RCM3 – heeft in de afgelopen dertig jaar een pakket van opleidingen en diensten ontwikkeld die erop zijn gericht de RCM-technologie zo efficiënt mogelijk over te dragen.

Reliability-centred Maintenance II (RCM2) is beschikbaar sinds 1986 en is ontwikkeld door Moubray, de oprichter van het Aladon Network. RCM2 is de succesvolste en nog steeds de meest toegepaste wijze om de betrouwbaarheid van technische bedrijfsmiddelen te verbeteren. Inmiddels hebben wereldwijd meer dan 100.000. mensen de RCM2 of RCM3 Basiscursus gevolgd, waarvan meer dan 2500 in Nederland bij deze cursus verzorgd door Operational Excellence Transfer.

De ervaring die 30 jaar lang wereldwijd is opgedaan met de toepassing van RCM2 en de constatering dat de wereld van onderhoud blijft veranderen door nieuwe technieken, heeft geleid tot het ontwikkelen van een op risico-gebaseerde benadering; Reliability Centered Maintenance 3. RCM3 is de volgende generatie RCM en gaat verder dan het robuuste en grondige denkproces van de RCM2-methode.

RCM3 brengt risicobeheersmaatregelen en betrouwbaarheidsstrategiën voor fysieke assets in lijn met de (asset-) managementstrategie zoals deze bepaald is volgens de internationale norm voor Asset Management ISO 55000. RCM3 voldoet aan de eisen gesteld in de SAE-norm JA1011 voor RCM en volgt daarbij het risicomanagement-proces zoals beschreven in de internationale standaard voor risicomanagement ISO 31000.

>Lees meer over RCM2

>Lees meer over RCM3

 

Hoe wordt RCM toegepast?

RCM levert de beste resultaten op als het wordt toegepast door werkgroepen, samengesteld uit degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en degenen die verantwoordelijk zijn voor de bediening, met een RCM-facilitator als begeleider. Daarbij is het veel aannemelijker dat het toepassen van RCM tot significante en blijvende verbeteringen op het gebied van veiligheid, milieu, beschikbaarheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit zal leiden wanneer de facilitator een eigen medewerker is dan wanneer het iemand van buiten is. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle toepassing van RCM is dat genen die betrokken worden bij de toepassing van deze methode, de methode voldoende beheersen. In de praktijk komt dat er op neer dat de werkgroepleden de RCM2of RCM3-Basiscursus moeten volgen en de Facilitator het traject voor het ontwikkelen van vaardigheden voor RCM2 of RCM3-facilitators succesvol heeft doorlopen.

Onze gecertificeerde facilitators begeleiden al sinds 2001 de toepassing van RCM op alle soorten systemen in bijna alle branches.

Lees over onze praktijkvoorbeelden in de vele artikelen die van ons zijn verschenen in de vakbladen!

Heeft u na het lezen vragen of wilt u advies over de status van RCM2 in uw organisatie of over de keuze tussen RCM2 of RCM3 voor een toekomstige toepassing van RCM neem dan contact met ons op.