Menu
Asset Prioritization (AP)

Asset Prioritization – Projectselectie op basis van Risico

Hoewel de toepassing van Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3) en Maintenance Task Analysis (MTA) zeer effectief zijn om de betrouwbaarheid van systemen te verbeteren, vereist het, zoals de toepassing van elke methode, een investering van schaarse middelen, zoals geld en manuren. Het is daarom van belang de investering verstandig te doen. Asset Prioritization (AP) is een methode om, voor de verschillende technische systemen van een productielocatie, objectief en binnen korte tijd te bepalen wanneer deze investering gerechtvaardigd is en waar de opbrengst het grootste is.

Met AP wordt van elk systeem het risico bepaald in verband met het falen van dat systeem. Dit risico omvat in de regel het risico van veiligheid- en milieu-incidenten en het risico van directe of indirecte gevolgkosten die kunnen bestaan uit verhoogde productie- en onderhoudskosten of het verlies van kwaliteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het risico wordt gekwantificeerd met behulp van een bedrijfsspecifieke risicomatrix op systeemniveau.

Wanneer dit risico van alle systemen is bepaald, is de noodzaak of wenselijkheid voor initiatieven ter verbetering van de betrouwbaarheid bekend. De keuze tussen de toepassing van RCM, MTA of het handhaven van de status-quo is dan gebaseerd op:

  • het risico dat samenhangt met het falen van het systeem,
  • de beschikbare middelen, zoals de beschikbaarheid van de medewerkers van operations en de technische dienst,
  • het ambitieniveau van het bedrijf,
  • de eventuele verplichting door een wetgevende instantie om te kunnen onderbouwen dat risico’s worden beheerst.

De doelstellingen van AP zijn als volgt:

  • bepalen op welke systemen RCM wordt toegepast, op welke systemen volstaan kan worden met MTA en voor welke systemen het beste het bestaande onderhoud kan worden gehandhaafd;
  • bepalen op welke systemen RCM of MTA als eerste moet worden toegepast.

AP wordt toegepast met een team van ervaringsdeskundigen uit uw bedrijf onder leiding van een AP-facilitator van Operational Excellence Transfer of door een van uw eigen door ons opgeleide medewerkers. Wilt u meer weten hoe u proactief de risico’s van uw technische systemen beheerst en de prestaties verbeterd? Neem dan contact met ons op.

Wij schrijven regelmatig columns en artikelen over alle aspecten van risicomanagement; leerzaam, prikkelend en leuk om te lezen!

Lees bijvoorbeeld over een aantal baanbrekende nieuwe inzichten op het gebied van Maintenance Management in onze reeks kennisartikelen verschenen in Maintenance Benelux.