Menu
RCM3 Basiscursus

“Ik ben positief verrast over de cursus en dan met name de inhoud gecombineerd met de praktijk. Erg veel kunnen behandelen in slechts drie dagen. Ik zal de cursus dan ook zeker aanraden bij mijn collega’s!”

Jerry Bilderbeek, Specialist Coördinator WTB-ME bij Vitens, september 2021

Driedaagse Basiscursus Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3) – Risicogestuurd RCM

Op de basiscursus RCM3 leer je om proactief fysieke en economische risico’s te beheersen die samenhangen met het gebruik van technische systemen, om zo de inherente betrouwbaarheid te bereiken tegen minimale kosten.

Organisaties passen RCM3 toe om te bepalen welke risicobeheerstrategie het beste kan worden toegepast of vereist is. De methode biedt de oplossing om te selecteren uit alle (nieuwe) technieken voor risicoreductie. Welk soort onderhoud komt in aanmerking en welk interval is vereist? Is het misschien beter om een storing bewust af te wachten of om deze te bestrijden met een wijziging van het systeem, het gebruik of door het verbeteren van procedures, kennis of vaardigheden?

Risicogebaseerd RCM (RCM3) brengt de onderhoudsstrategie volledig in lijn met de internationale normen voor Asset Management en Risicomanagement (ISO 55000 en ISO 31000). Aladon-RCM3 is de opvolger van het robuuste en grondige denkproces van de RCM2-methode.

Opzet

De acht stappen van RCM3 vormen de rode draad tijdens de cursusdagen. De cursusleider (ruim 20 jaar ervaring met de toepassing van RCM) leert je de best practices voor het toepassen van de RCM3-methode aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Je verkent ook de algemene valkuilen bij de uitvoering en de implementatie van de methode. Er is ruim voldoende aandacht voor vragen en discussie.

Doel

Tijdens de cursus leer je RCM3 kennen, de nieuwe wereldwijde standaard om een optimale risicobeheerstrategie te bepalen. RCM3 is de gemeenschappelijke taal voor alle disciplines die vereist zijn om samen het hoofd bieden aan deze complexe uitdaging. RCM3 plaatst de onderhoudsfunctie in het centrum van elke bedrijfsvoering door het belang en de toegevoegde waarde als uitgangspunt te nemen bij de strategieselectie.

Heb je RCM2 gevolgd? De RCM3-cursus is een uitstekende manier om uw RCM-kennis up to date te krijgen en uit te breiden. Na de cursus ben je in staat om deel te nemen in een projectteam dat RCM3 toepast op een asset onder leiding van een RCM3-facilitator en ben je bovendien op het toelatingsniveau voor de vervolgtraining RCM3-Facilitator.

Onderwerpen:

 • Proactief risico’s inventariseren, analyseren en evalueren
 • Maatregelen bepalen om risico’s effectief te beheersen
 • Kiezen uit de verschillende soorten onderhoud en operationele strategieën op basis van technische haalbaarheid en toegevoegde waarde
 • Vereiste intervallen bepalen van periodieke onderhoudstaken
 • De gemeenschappelijke RCM3-taal; met gedeelde doelstellingen voor onderhoud, inspectie en productie en hoe de onderlinge samenwerking tussen deze afdelingen succesvol Asset Management mogelijk maakt.
 • De juiste Asset Management beslissingen nemen voor optimale prestaties van technische systemen en tegelijkertijd veiligheid en milieu-integriteit maximaliseren
 • Bereiken van compliance – onderhoudsstrategieën opstellen die voldoen aan de ISO-standaards voor assetmanagement en risicomanagement (ISO55000 en ISO31000).

Iedereen kan aan deze cursus deelnemen, tenzij deelname in strijd is met de licentieovereenkomst tussen Operational Excellence Transfer en Aladon voor RCM3.

Als u een onderbouwing nodig heeft om budget te verkrijgen voor deze cursus, dan kunt u onze voorbeeldbrief downloaden en naar wens aanpassen –  voorbeeldbrief downloaden.

“Een verrijking op RCM2!”

“Goede training, nauwe aansluiting met de praktijk. Denkwijze is goed toepasbaar.”

deelnemers aan deze cursus in Utrecht 2019

Cursusspecificaties

Bestemd voor:

De cursus is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij de optimale prestaties van fysieke assets , het optimaliseren van onderhoud en het reduceren van risico’s. Hiertoe behoren de medewerkers en de managers van (Maintenance) Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie en Asset Management.

De inhoud van deze driedaagse cursus kan goed worden gevolgd door onderhouds- en productiemedewerkers op alle niveaus.

Heeft u RCM2 gevolgd? De RCM3-cursus is een uitstekende manier om uw RCM-kennis up to date te krijgen en uit te breiden.

Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor deelname aan een RCM3-werkgroep, na deelname bent u in staat om een actieve en goede bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de 8 vragen van RCM3. Daarnaast is deze cursus bedoeld voor de leidinggevenden van de werkgroepleden. Zij zijn het immers die gevraagd gaan worden mensen beschikbaar te stellen om aan het proces deel te nemen, om de resultaten te berkrachtigen en de resultaten in de praktijk te (laten) brengen.

De toepassing van RCM3 houdt een monumentale verandering in op het gebied van Maintenance Management. Het druist in veel opzichten in tegen wat velen die in het onderhoud werkzaam zijn, geloven of zelfs hebben geleerd. Om RCM goed te kunnen toepassen en er voor te zorgen dat de resultaten tot blijvende verbeteringen leiden is het noodzakelijk hier voldoende aandacht aan te besteden. Tijdens deze cursus leert u daarom niet alleen over de gestructureerde RCM-methode zelf, maar wordt ook ruimschoots aandacht besteedt aan die verandering in het denken over onderhoud en de aanpak van storingen.

De theorie wordt telkens afgewisseld met het toepassen ervan op een praktijkvoorbeeld. De cursus zit vol met voorbeelden ontleend aan de vele malen dat de docent de toepassing van RCM heeft begeleidt.

Dag 1:

 • Geschiedenis en Introductie van RCM, RCM2 en RCM3
 • De rol en de definitie van de onderhoudsfunctie
 • Het vaststellen van de context:
  •  Bedrijfsverband;
  •  Functies
 • Risico identificatie (I):
  •  Functionele storingen

Dag 2:

 • Risico identificatie (II):
  •  Storingsvormen (Faaloorzaken en -mechanismen)
  •  Storingseffecten
 • Het gebruik en het opstellen van een bedrijfs-Risicomatrix
 • Risico analyse:
  •  Storingsgevolgen
  •  Niet-gemitigeerd Risico
 • Risico evaluatie:
  •  Het “de moeite waard”-criterium en gemitigeerd Risico

Dag 3:

 • Technische haalbaarheid en de intervallen van periodiek onderhoud:
  •  Periodieke vervanging;
  •  Periodieke revisie;
  •  Periodieke toestandsbeoordeling.
 • Risicobeheersmaatregelen voor onaanvaardbaar risico
  •  Technische haalbaarheid en de intervallen van detectief onderhoud of functietesten;
  •  Eenmalige wijzigingen;
 • Risicobeheersmaatregelen voor aanvaardbaar risico
  •  Geen periodiek onderhoud als bewuste keuze.
 • Het in praktijk brengen van de aanbevelingen;
 • Clusteren van taken tot onderhoudsschema’s;
 • Toepassen van de RCM-methode:
  •  RCM-werkgroepen;
  •  RCM-facilitators;
 • Wat RCM bereikt.

De cursus is beschikbaar in 13 talen. De inhoud van de cursus blijft gelijk, ongeacht taal en land. Dit aspect is zeker van belang voor bedrijven die bij het ontwikkelen van strategieën voor het aanpakken van storingen op basis van RCM in internationaal verband willen samenwerken, bijvoorbeeld met locaties elders in de wereld.

De cursusduur
De basiscursus duurt drie dagen. De datums en tijden zijn te vinden in onze cursusagenda of worden voor een in-company cursus in onderling overleg vastgesteld.

Materiaal
U ontvangt :

 • Het nieuwe boek RCM3 – Risk-Based Reliability Centered Maintenance
 • Het Aladon RCM3-Beslissingsdiagram
 • Uitgewerkte praktijkvoorbeelden
 • Lunches, koffie en thee
 • Certificaat van deelname

De docent
Wij werken uitsluitend met docenten/mentoren die zijn gecertificeerd door Aladon, licentiegever en ontwikkelaar van RCM3.

Deze cursus is opgenomen in het cursusprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO). Het is dan een cursus met open inschrijving met deelnemers van verschillende bedrijven. Nog vaker vindt deze cursus plaats bij bedrijven op locatie – in-company. De datums worden dan in onderling overleg vastgesteld.

Individuele inschrijving
U kunt individueel of met collega’s deelnemen aan de editie van deze cursus met open inschrijving. Deze organiseren wij vier maal per jaar in het kader van de Maintenace Academy van de NVDO.

Het cursusgeld bedraagt voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) € 2.002,- (excl. BTW per deelnemer) en voor niet-leden € 2.178,-(excl. BTW per deelnemer). Lunch, koffie en thee zijn bij het cursusgeld inbegrepen, eventuele reis- en verblijfkosten niet. U kunt tot twee weken voor aanvang schriftelijk annuleren. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel kunt u altijd, zonder bijkomende kosten, in uw plaats een collega laten deelnemen.

Cursusagenda en inschrijven.

In-company cursus
Het leeuwendeel van deze cursussen wordt op locatie georganiseerd. Uw bedrijf zorgt dan voor de voorzieningen – een ruimte waar de cursisten aan tafels in een U-opstelling kunnen zitten, flip-overs, een XGA-projector en een projectiescherm – en voor de lunch, koffie en thee. Er is voor een cursus op locatie wel een minimum voor het aantal deelnemers, namelijk zes. Het maximum aantal deelnemers is zestien.

Het basistarief voor een in-company cursus voor de eerste zes deelnemers is € 9.248,- (excl. BTW). Het tarief voor elke extra cursist is € 924,- (excl. BTW). Voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is het basistarief voor zes cursisten € 8.756,- (excl. BTW) en het tarief voor elke extra cursist € 876,– (excl. BTW).

Bent u geïnteresseerd in deze cursus op locatie? Geef dat dan aan onder aan deze pagina, dan nemen wij contact met u op.

Prijzen zijn vast voor bestelling in 2024.

Ik wil mij inschrijven voor de basiscursus RCM3!

U kunt individueel of met collega’s deelnemen aan de editie van deze cursus met open inschrijving. Deze organiseren wij vier maal per jaar in het kader van de Maintenace Academy van de NVDO.

De eerstvolgende NVDO-edities van de Basiscursus RCM3 vindt u in onze CURSUSAGENDA, zodat u zich kunt inschrijven voor de locatie of datum die u het beste uitkomt.

Let op: indien uw collega’s ook geïnteresseerd zijn in de driedaagse basiscursus “Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3), is het vanaf 4 deelnemers van hetzelfde bedrijf aantrekkelijk om een in-company basiscursus te organiseren.

Ik heb interesse in een in-company basiscursus RCM3!

Deze cursus kan ook in-company worden georganiseerd. Vul hieronder uw gegevens in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
Alle * gemarkeerde velden zijn verplicht.


  Ik ga akkoord met de opslag van de ingevulde gegevens