Menu
RCM2 Basiscursus

RCM2 trainingen worden uitsluitend op locatie gegeven. Wilt u zich individueel inschrijven? Schrijf u dan in voor de Basiscursus RCM3, deze omvat de RCM2-cursus maar gaat verder.

De Basiscursus Reliability-centred Maintenance II (RCM2) biedt een uitgebreide introductie van RCM2. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil begrijpen wat RCM2 is en hoe met deze methode verdedigbare onderhouds- en betrouwbaarheidsplannen worden bepaald.

De driedaagse “Basiscursus Reliability-centred Maintenance II (RCM2)” is beschikbaar sinds 1986 en wordt wereldwijd verzorgd door The Aladon Network, het netwerk van licentiehouders voor RCM2. Inmiddels gingen meer dan 65.000. enthousiaste cursisten u voor, waarvan meer dan 2000 in Nederland.

Met de toepassing van RCM2 stelt u de traditionele benadering van onderhoud aan de kaak en beweegt u van een reactieve en correctieve mentaliteit naar een Asset-Managementcultuur. Bovendien brengt RCM2 niet alleen een omwenteling in de wijze waarop gedacht wordt over onderhoud, maar ook in de manier waarop onderhoud, productie en engineering samenwerken om de prestaties van assets te verbeteren. RCM2 leidt tot een veel breder en dieper begrip van de assets in uw bedrijf en levert een manier om die kennis gestructureerd vast te leggen en over te dragen aan de rest van de organisatie.

Deze inleiding tot RCM2 herdefinieert de manier van denken over onderhoudsmanagement. Het zal onderhouders en operators volledig anders laten kijken naar het ontwikkelen van onderhoudsprogramma’s en de rol die zij daarin spelen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld worden de best practices voor het beantwoorden van de zeven RCM2-vragen overgedragen aan de deelnemers. Zij zullen kennismaken met de technieken die vereist zijn om op een logische en structurele wijze een onderhoudsprogramma te bepalen dat heimelijke, veiligheids-, milieu- en bedrijfsmatige storingsgevolgen onderkent.

Door deel te nemen aan de driedaagse cursus zult u:

 • Bewust worden van het belang van storingsgevolgen en hoe deze beheerst worden op een effectieve wijze.
 • De RCM2-taal en het belang daarvan leren, voor onderhoud, operatie en engineering.
 • Leren om onderhouds- en operationele strategieën af te wegen op technische haalbaarheid en toegevoegde waarde en tegelijkertijd de veiligheid en milieu-integriteit leren te maximaliseren.
 • In staat zijn om deel te nemen in een projectteam dat RCM2 toepast op een asset onder de leiding van een RCM2-facilitator;
 • Als leidinggevende een afdoend begrip krijgen van de doelstellingen en technische inhoud van RCM, zodat u zinvol kan deelnemen aan het voorbereiden van RCM-projecten en ertoe kunt bijdragen dat die projecten conform de planning worden afgerond.

Deze cursus brengt u op het vereiste toelatingsniveau voor deelname aan de vervolgtraining ‘RCM2-facilitator’.

Als u een onderbouwing nodig heeft om budget te verkrijgen voor deze cursus, dan kunt u onze voorbeeldbrief downloaden en naar wens aanpassen –  voorbeeldbrief downloaden.

“Pieter Jan is erg kundig en weet zijn kennis en enthousiasme goed over te brengen.”

deelnemer aan de NVDO-editie van deze cursus in Zwolle 2015

(opmerking redactie: Pieter Jan Hische was de cursusleider.)

Cursusspecificaties

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij, de betrouwbaarheid van assets. Dit zijn de medewerkers en de managers van (Maintenance) Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie,  en Asset Management: monteurs, operators, maintenance-, en reliability-engineers, asset managers en hun leidinggevenden.

Daarnaast is de cursus bedoeld voor iedereen die bij een RCM-project wordt betrokken, dat wil zeggen niet alleen voor de leden van de werkgroep maar ook voor hun leidinggevenden. Zij zijn het immers die gevraagd gaan worden mensen beschikbaar te stellen om aan het proces deel te nemen en de resultaten te verwerken.

De toepassing van RCM2 houdt een monumentale verandering in op het gebied van Maintenance Management. Het druist in veel opzichten in tegen wat velen die in het onderhoud werkzaam zijn, geloven of zelfs hebben geleerd. Om RCM goed te kunnen toepassen en er voor te zorgen dat de resultaten tot blijvende verbeteringen leiden is het noodzakelijk hier voldoende aandacht aan te besteden. Tijdens deze cursus leert u daarom niet alleen over de gestructureerde RCM-methode zelf, maar wordt ook ruimschoots aandacht besteedt aan die verandering in het denken over onderhoud en de aanpak van storingen.

De theorie wordt telkens afgewisseld met het toepassen ervan op een praktijkvoorbeeld. De cursus zit vol met voorbeelden ontleend aan de vele malen dat de docent de toepassing van RCM heeft begeleidt.

 

Dag 1:

 • Inleiding, de business case voor betrouwbaarheid;
 • Functies en prestatienormen, bepalen van de doelstellingen van onderhoud;
 • Functionele storingen, wat wordt verstaan onder ”falen”.

Dag 2:

 • FMEA, storingsvormen en storingseffecten, wat zijn de gebeurtenissen die leiden tot een functionele storing en wat gebeurt er als de storing optreedt?
 • Beoordelen van de storingsgevolgen, wat is het belang van een storing?
  •  Storingen die de veiligheid of het milieu beïnvloeden;
  •  Bedrijfsmatige gevolgen; storingen die de productie c.q. de bedrijfsvoering beïnvloeden;
  •  Storingen die uitsluitend reparatiekosten met zich meebrengen;
  •  Heimelijke gevolgen; storingen van beveiligingsmiddelen.

Dag 3:

 • Bepalen van pro-actieve onderhoudsvormen en -intervallen:
  •  Periodieke vervanging;
  •  Periodieke revisie;
  •  Periodieke toestandsbeoordeling.
 • Situaties waarin geen geschikte proactieve onderhoudsvorm wordt gevonden:
  •  Periodieke storingsdetectie of functietesten;
  •  Eenmalige wijzigingen;
  •  Geen periodiek onderhoud als bewuste keuze.
 • Bundelen van taken tot onderhoudsschema’s;
 • Toepassen van de RCM-methode:
  •  RCM-werkgroepen;
  •  RCM-facilitators.
 • Implementatie van de betrouwbaarheidsstrategie;
 • Wat RCM oplevert.

De cursusduur
De basiscursus duurt drie dagen. De datums en tijden worden in onderling overleg vastgesteld.

Het materiaal

 • Een uitgebreid Nederlandstalig cursusboek
 • Versie 2.3 van John Moubray’s boek “Reliability-centred Maintenance”
 • Het Aladon RCM2 Beslissingsdiagram
 • Oefeningen en uitwerkingen

De docent
Wij werken uitsluitend met docenten/mentoren die zijn gecertificeerd door Aladon, licentiegever en ontwikkelaar van RCM2.

De cursus is beschikbaar in 13 talen. De inhoud van de cursus blijft gelijk, ongeacht taal en land. Dit aspect is zeker van belang voor bedrijven die bij het ontwikkelen van strategieën voor het aanpakken van storingen op basis van RCM in internationaal verband willen samenwerken, bijvoorbeeld met locaties elders in de wereld.

Deze cursus kan bij u  op locatie georganiseerd worden. Uw bedrijf zorgt dan voor de voorzieningen – een ruimte waar de cursisten aan tafels in een U-opstelling kunnen zitten, flap-overs, een XGA-projector en een projectiescherm – en voor de lunch, koffie en thee. Er is voor een cursus op locatie wel een minimum voor het aantal deelnemers, namelijk zes. Het maximum aantal deelnemers is zestien.

Het cursusgeld voor een cursus op locatie is als volgt. Het basistarief voor zes cursisten is € € 7.960,- (excl. BTW) en het tarief voor elke extra cursist € 796,– (excl. BTW).

Bent u geïnteresseerd in deze cursus op locatie? Geef dat dan aan onder aan deze pagina, dan nemen wij contact met u op.

flyer

Download de leaflet

van deze cursus!

 

Dit is onze brochure van de laatste edities van de Basiscursus RCM2 die wij hebben verzorgd met open inschrijving. Wij bieden nu de opvolger aan van RCM2; RCM3 Risk Based RCM.

Ik heb interesse in een in-company Basiscursus RCM2!

Vul hieronder uw gegevens in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
Alle * gemarkeerde velden zijn verplicht.


  Ik ga akkoord met de opslag van de ingevulde gegevens