Menu
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Klik op de afbeeldingen om de PDF te downloaden.

productiederving
DuPont laat RCM2-analyse uitvoeren bij -30°C-koelsysteem – Minder productiederving

Toen het -30°C-koelsysteem van DuPont eind 2005 na een grote onderhoudsstop weer in bedrijf werd genomen, bleef de temperatuur in de verdamper te hoog. Dat werd veroorzaakt door koelwater dat in het koelmiddel terecht was gekomen. Na onderzoek bleek dat tenminste één condensorpijp lek was. De bewuste pijp werd afgeplugd. Het koelmiddel moest worden gereinigd en gedroogd en de compressor moest worden geïnspecteerd op eventuele gevolgschade. Het opstarten van de fabriek voor fluorproducten liep hierdoor twaalf dagen vertraging op. Een schadepost van miljoenen. Reden om een RCM2-analyse uit te voeren.

Dit artikel is verschenen in Maintenance in Processing, 2010, nummer 3 (juni).

warmtevoorziening
RCM2-analyse warmtevoorziening door WKC De Omval

Het uitbesteden van energie- en warmteopwekking is een toenemende trend. Onlangs hebben Nuon Business Energy Solutions (EnSo) en Kropman het onderhoud en beheer van de warmtevoorziening door warmtekrachtcentrale De Omval gebaseerd op “Reliability-centred Maintenance (RCM2)”. De toepassing van RCM2 heeft geresulteerd in een veilig en kostenoptimaal onderhoudsconcept voor de warmtevoorziening door warmtekrachtcentrale De Omval. Bovendien stelde de projectmanager dat hij als doel voor ogen had dat Nuon Business EnSo en Kropman op een andere manier naar onderhoud zouden kijken. Terugkijkend op de afgelopen periode kan hij concluderen dat dit zeker is gelukt.

Dit artikel is verschenen in Maintenance Management, 2007, nummer 1 (januari).

[vc_separator]

Maintenance Management
RCM2-analyse 24V-voorziening ICRm: Verrassend en direct toepasbaar

In de prestatieovereenkomst tussen de Nederlandse Spoorwegen en NedTrain is afgesproken dat het kostenniveau in een periode van acht jaar drastisch omlaag moet. Dit kostenniveau is de som van de kosten voor de uitvoer van onderhoud en de kosten van de gederfde beschikbaarheid. Reliability-centred Maintenance (RCM2) speelt hierbij een grote rol. Voor de ICRm zal naar schatting zowel het aantal TPV’s als het aantal EBK’s met negen procent dalen, het aantal onttrekkingsverlengingen met tachtig procent, het aantal af te draaien assen (vlakke plaatsen) met acht procent en het aantal manuren besteed aan reparaties met drie procent. Wanneer de bovengenoemde baten worden vergeleken met de kosten, resulteert dit in een terugverdientijd van nog geen zes maanden. Klik hier voor de Engelse versie.

Dit artikel is verschenen in Maintenance Management, 2006, nummer 5 (mei).

GE-plastics
General Electric Plastics scoort met RCM2

GE Plastics in Bergen op Zoom werkt nu ruim vier jaar met succes aan de invoering van RCM2. De productieverliezen en de onderhoudskosten blijken bij een juiste aanpak in vier jaar tijd flink te kunnen worden teruggebracht. De werkwijze voor de introductie van RCM2 die in Bergen op Zoom aan de hand van praktijkervaringen is ontwikkeld, geldt nu als een wereldwijde standaard voor alle fabrieken van GE Plastics die gericht zijn op de productie van Lexan. De jaarlijkse besparing bij de BPA-fabrieken na drie jaar werken met RCM2 was geraamd op één miljoen euro, maar bleek uit te komen op vijf miljoen euro. De ongeplande, gemiste productie daalde in de periode 1998-2001 met 66%. De doorzet van de oude BPA-fabriek nam, vanwege de toegenomen stabiliteit, toe met 15%. Het onderhoudsbudget halveerde. Het aantal bijna-incidenten waarbij ‘mechanical integrity’ mede de oorzaak was, daalde met 9%.

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2003, nummer 3 (juni).

[vc_separator]

The never ending storing (4)

Altijd stroom en het liefst voor niks

Het vierde artikel in de serie ‘The never ending storing’ gaat over het beheer van onze elektriciteitsnetten:

“De hoofdredactie van het NRC Handelsblad stelde op zaterdag 18 januari 2003 in de rubriek ‘Lux et libertas’: “Bij energie dienen er vier publieke belangen gewaarborgd te zijn met het belang van de klant als uitgangspunt, namelijk de voorziening, de levering, de betaalbaarheid en de duurzaamheid”. De energiebedrijven schijnen hierdoor in een onmogelijke positie te verkeren. De leveringszekerheid moet omhoog en de kosten moeten omlaag. De klant wil 100% beschikbaarheid en geen onderhoudskosten. Waar hebben we dat meer gezien? Het is niet nieuw. In het bedrijfsleven staat de onderhoudsfunctie al jaren in deze spagaat.”

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2003, nummer 3 (juni).

The never ending storing (5)
Wat kost beschikbaarheid?

Het vijfde artikel in de serie ‘The never ending storing’ gaat over de haken en ogen verbonden aan de vraag wat beschikbaarheid kost:

“Het begrip beschikbaarheid is onlosmakelijk verbonden met het begrip niet-beschikbaarheid. Bij niet-beschikbaarheid denken we meteen aan omzetderving. En omzetderving kost geld. Dus niet-beschikbaarheid kost geld. Dan zal beschikbaarheid dus ook wel geld kosten. Geld dat we bijvoorbeeld aan onderhoud besteden. Aan de vraag wat beschikbaarheid kost, zitten nogal wat haken en ogen. Teveel voor één aflevering van deze rubriek. Daarom wijden er een aantal afleveringen aan. Eén van die haken en ogen is dat we, zelfs als we deze vraag zouden kunnen beantwoorden, met het antwoord niets kunnen beginnen.”

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2003, nummer 4 (september).

[vc_separator]

The never ending storing (7)
Wat kost beschikbaarheid (slot)?

Het zevende artikel in de serie ‘The never ending storing’ gaat over de haken en ogen verbonden aan de vraag wat beschikbaarheid kost en is het vervolg van het vijfde en zesde artikel:

“Het begrip beschikbaarheid is onlosmakelijk verbonden met het begrip niet-beschikbaarheid. Bij niet-beschikbaarheid denken we meteen aan omzetderving. En omzetderving kost geld. Dus niet-beschikbaarheid kost geld. Dan zal beschikbaarheid dus ook wel geld kosten. Geld dat we bijvoorbeeld aan onderhoud besteden. Aan de vraag wat beschikbaarheid kost, zitten nogal wat haken en ogen. Teveel voor één aflevering van deze rubriek. Daarom wijden er een aantal afleveringen aan. Eén van die haken en ogen is dat deze vraag ten onrechte suggereert dat de directe onderhoudskosten (via het interval) continu kunnen worden gevarieerd om zo de optimale (kostenminimale) beschikbaarheid te bepalen.”

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2003, nummer 6 (december).

Medewerkers opleiden of kennis inhuren
Medewerkers opleiden of kennis inhuren?

Waarom zou een bedrijf investeren in het opleiden van medewerkers? Het is mogelijk dat bepaalde kennis en vaardigheden in de organisatie ontbreken. Op zich hoef je er dan nog niet meteen voor te kiezen om medewerkers op te leiden. De ontbrekende kennis en vaardigheden kunnen ook worden ingehuurd. Of er kan iemand worden aangenomen die de benodigde kennis en vaardigheden al in huis heeft. Deze mogelijkheden hebben natuurlijk elk hun specifieke voor- en nadelen. En het zal in het algemeen van de situatie afhangen welk alternatief de voorkeur verdient.

Dit artikel is verschenen in Reed Business Select – Industrieel Onderhoud, 2005, nummer 12 (oktober).

[vc_separator]