Menu
Hische schrijft Column 2 van 12 in Maintenance Benelux, nr. 5, 2017: “Richt je op het voorkomen van de gevolgen van storingen i.p.v. op de storingen zelf.”

Hische schrijft Column 2 van 12 in Maintenance Benelux, nr. 5, 2017: “Richt je op het voorkomen van de gevolgen van storingen i.p.v. op de storingen zelf.”

By In Maintenance Benelux, Onderhoudsmanagement, Onderhoudsmethodiek On 31 oktober 2017


 

Onderhoud richt zich niet op het voorkomen van storingen, maar op het vermijden, verminderen of wegnemen van de gevolgen van storingen. Het begrijpen van dit verschil is essentieel om een effectief onderhoudsplan op te stellen. Betoogd Hische in zijn column in Maintenance Benelux, nr. 5, 2017. 

Onderhoud heeft als doelstelling te doen voortduren wat de gebruiker wil dat een systeem doet en niet wat een systeem kan (zie mijn column in Maintenance Benelux, nr. 4 , september 2017). Onderhoud bereikt zijn doelstelling door energie te richten op alle storingsoorzaken die ervoor zorgen dat het systeem niet doet wat de gebruikers willen. Richt onderhoud zich dus op het voorkomen van storingen? Ook dat klopt niet. Het belangrijkste doel van elke vorm van proactief onderhoud is namelijk om de gevolgen van een storing te vermijden, verminderen of weg te nemen. Het begrijpen van dit verschil is essentieel om een effectief onderhoudsplan op te stellen.

Wanneer een willekeurige fabriek grondig wordt bestudeerd, worden er zo tussen de vijf- en tienduizend aannemelijke storingsoorzaken gevonden. Al die storingen beïnvloeden de organisatie maar de storingseffecten zijn telkens anders. Het kan zijn weerslag hebben op beschikbaarheid, de productiekwaliteit, klanttevredenheid, veiligheid of het milieu. Ook kosten ze allemaal tijd en geld om te verhelpen. Het zijn de storingsgevolgen die bepalen hoeveel moeite we doen om de storing te voorkomen. Zijn de gevolgen van een storingsoorzaak ernstig, dan wil de gebruiker meer moeite doen. Als de gevolgen beperkt zijn, dan zou run-to-failure wel eens de beste keuze kunnen zijn. Storingsgevolgen zijn dus minstens zo belangrijk als de technische karakteristiek van een storing.

Een voorbeeld. 

Een storing die de pomp in de afbeelding kan beïnvloeden is: vastlopen door vermoeiing van de pomplager. Stel dat het vier uur duurt, vanaf het moment dat het laag-niveau alarm klinkt bij 120.000. liter, om de pomp uit te wisselen en weer op te starten. 120.000. liter is genoeg voor slechts 2,5 uur productie. De tank raakt dus leeg en de productie stopt voor 1,5 uur. Met een trillings-analyse kan worden vastgesteld dat de storing zich aan het ontwikkelen is. De operator kan de tank vullen, zodat er vijf uur beschikbaar is voor het uitwisselen van de pomp. Zo beperkt hij de gevolgen van het leegraken van de tank en misschien ook wel gevolgschade aan de pomp. De taak is dus niet bedoeld om het falen van het lager te voorkomen. Het lager is gedoemd vast te lopen.

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat: het belangrijkste doel van elke vorm van proactief onderhoud is om de gevolgen van een storing te vermijden, verminderen of weg te nemen.

Door nu formeel de gevolgen van storingsoorzaken te bepalen, kunnen de schaarse middelen in een bedrijf worden ingezet bij storingen die ernstige gevolgen hebben op de organisatie. Ook kan worden voorkomen dat er moeite wordt gestoken in storingen met beperkte gevolgen. Zo worden de uitgaven voor onderhoud besteedt daar waar ze het meeste opleveren.

Dit is het tweede artikel in een reeks van 12 over belangrijke inzichten op het gebied van Maintenance Management. Het is gebaseerd op de ruim 30 jaar ervaring die in het wereldwijde Aladon netwerk is opgedaan bij de toepassing van RCM. De reeks artikelen maakt duidelijk dat elk bedrijf dat een snelle, substantiële en blijvende verbetering wil bereiken van de effectiviteit van onderhoud, zich er van moet verzekeren dat iedereen, die een rol van betekenis speelt bij operatie en onderhoud, een diepgaand begrip en acceptatie heeft van de aard en het belang van die inzichten.

Auteur: Ir. Pieter Jan Hische is eigenaar van Operational Excellence Transfer en heeft ruim vijftien jaar ervaring met de toepassing van RCM. Hij baseerde deze column op een artikel van Moubray, de oprichter van Aladon – The Risk & Reliability Global Network. De 12 inzichten maken deel uit van de bijbehorende cursus “RCM2 Management Overzicht“.


About the Author

pieterjanhische