Menu
Vervolgtraining RCM3-facilitator

Opleiding tot RCM3-facilitator

RCM levert de beste resultaten op als het wordt toegepast door werkgroepen, samengesteld uit degenen die het behandelde systeem het beste kennen, met een facilitator als begeleider. The Aladon Network, het wereldwijde netwerk van licentiehouders voor RCM3, heeft 45 vaardigheden vastgesteld waarover facilitators dienen te beschikken.

De opleiding tot facilitator heeft als doel alle 45 vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat facilitators zonder verdere ondersteuning in staat zijn solide en verdedigbare analyses tot stand te brengen.

Het ontwikkelen van deze vaardigheden vindt plaats in drie fasen:

 • de driedaagse basiscursus “Inleiding tot Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3)”;
 • de tiendaagse vervolgtraining “Facilitator voor Reliability Centered Maintenance RCM3 (RCM3)”;
 • de begeleiding door een mentor gedurende de eerste drie analyses.

Na het doorlopen van deze drie fasen is de facilitator niet alleen in staat RCM-werkgroepen te begeleiden. Hij of zij begrijpt dan ook de theorie achter en de toepassing van RCM volledig en is bovendien in staat de technische kwaliteit van analyses te beoordelen. Zodra een medewerker deze drie fasen heeft doorlopen, is een bedrijf in staat om de RCM-werkgroepen te laten begeleiden door eigen facilitators in plaats van door iemand van buiten. Dat vergroot de kans op significante en blijvende resultaten aanzienlijk.

“Waardevol, veel geoefend en energie opgebouwd om aan de slag te gaan.”

“Boeiende materie, leuk om te oefenen in een beschermde omgeving.”

2 deelnemers aan de vervolgtraining in 2015

Beschrijving van de Opleiding tot RCM3-facilitator

De opleiding tot facilitator is bestemd voor degenen die als facilitator werkgroepen zullen gaan begeleiden bij het toepassen van Reliability Centered Maintenance (RCM). De facilitator vervult een cruciale rol bij het toepassen van RCM. Hij of zij moet ervoor zorgen dat:

 • de analyse op het juiste niveau wordt uitgevoerd;
 • de grenzen van de analyse duidelijk worden gedefinieerd;
 • er geen belangrijke componenten worden vergeten;
 • de resultaten van de analyse goed worden vastgelegd;
 • de werkgroepleden RCM goed begrijpen en toepassen;
 • de werkgroep vlug en ordelijk tot consensus komt;
 • de werkgroepleden enthousiast en toegewijd blijven;
 • de analyse snel vordert en op tijd gereed is.

De facilitator zorgt er bovendien samen met de projectmanager voor dat de analyse goed wordt ingeroosterd en verzekerd is van de steun van het management.

De opleiding tot facilitator heeft als doel een bedrijf in staat te stellen om RCM-werkgroepen te laten begeleiden door eigen facilitators in plaats van door iemand van buiten. Dat vergroot de kans op significante en blijvende resultaten aanzienlijk.

Iedereen kan aan deze cursus deelnemen, tenzij deelname in strijd is met de licentieovereenkomst tussen Operational Excellence Transfer en Aladon.

Fase 1 – Basiscursus RCM3
In deze beschrijving gaan we er van uit dat u Fase 1, de drie daagse basiscursus RCM3 heeft gevolgd. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar Basiscursus RCM3.

Fase 2 – Vervolgtraining RCM3-Facilitator
De vervolgtraining duurt tien aaneengesloten dagen, met eventueel een tussenliggende week zonder training. De datums en tijden worden in onderling overleg vastgesteld.

Klik op de afbeelding om het complete programma te downloaden:

programma

Fase 3- Het mentoraat
De mentor beoordeelt de technische kwaliteit van de analyseresultaten en het optreden van de facilitator tijdens werkgroepbijeenkomsten. Deze beoordeling bespreekt hij uitgebreid met de facilitator. De mentor bewaakt eveneens dat de werkgroepleden en controleurs de uitgangspunten begrijpen en op de juiste wijze hanteren. De begeleiding door een mentor vindt op locatie plaats, met uitzondering van de beoordeling van de technische kwaliteit van de analyseresultaten.

Facilitators hebben gemiddeld vijftien dagen mentoraat nodig: zeven dagen voor de eerste analyse, vijf voor de tweede en drie voor de derde. De datums en tijden worden in onderling overleg vastgesteld.

In deze beschrijving gaan we er van uit dat u Fase 1, de driedaagse basiscursus RCM3 hebt gevolgd. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar Basiscursus RCM3. Heeft u de basiscursus RCM2 gevolgd en wilt u RCM3-Facilitator worden, neem dan contact met ons op.

Elke cursist ontvangt de uitgebreide Nederlandstalige syllabus van de vervolgtraining, een uitwerking van een praktijkvoorbeeld,  het RCM3-beslissingsdiagram en  7 posters met een beknopte beschrijving per RCM-stap.

Er geldt een minimum aantal deelnemers voor deze training van 4 en een maximum van 12. Wij werken uitsluitend met docenten/mentoren die zijn gecertificeerd door Aladon, licentiegever en ontwikkelaar van RCM3.

Deze training wordt altijd georganiseerd bij een bedrijf op locatie en tijdens de training wordt geoefend met een bestaand systeem van dat bedrijf. De training kan worden georganiseerd als een interne training met uitsluitend deelnemers van dat bedrijf. Vaak wordt deze training georganiseerd met deelnemers van verschillende bedrijven. Een van de bedrijven treedt dan op als gastheer.

Deelname aan een training met deelnemers van verschillende bedrijven
Wilt u deelnemen aan deze training maar komt u binnen uw bedrijf niet aan het minimum van vier deelnemers? Dan kunt u zich op de wachtlijst zetten. Wij nemen dan contact met u op zodra wij voldoende aanmeldingen hebben ontvangen. De investering voor deelname aan een training met deelnemers van verschillende bedrijven is € 4.975,- (excl. BTW per deelnemer), eventuele reis- en verblijfkosten zijn niet bij het cursusbedrag inbegrepen.

Interne training
Het basistarief voor een interne training voor vier deelnemers is € 16.500,- (excl. BTW). Het tarief voor elke extra deelnemer is € 2.062,50 (excl. BTW).

Derde fase – Het mentoraat
Facilitators hebben gemiddeld vijftien dagen mentoraat nodig: zeven dagen voor de eerste analyse, vijf voor de tweede en drie voor de derde. De datums en tijden worden in onderling overleg vastgesteld. Wij hanteren een basistarief per uur en een minimum van vier uren per dag.

Bent u geïnteresseerd in deze training en in het mentoraat? Geef dat dan aan onder aan deze pagina en dan nemen wij contact met u op.

Wij geloven erin dat de kans op blijvende resultaten het grootste is als de eigenaar van de assets beschikt over eigen RCM-facilitators:

 • Het levende onderhoudsprogramma – ook met RCM3 komt u niet verder dan de kennis en ervaring die u kunt mobiliseren. Voortschrijdend inzicht, technische wijzigingen of wijzigingen in de manier waarop het systeem wordt gebruikt zijn aanleiding om een RCM-analyse te herzien of te actualiseren. Dit is laagdrempeliger met een eigen beschikbare facilitator.
 • Managen van RCM in de organisatie – RCM houdt een nieuwe manier in van denken op het gebied van betrouwbaarheid en risicomanagement. De facilitator begeleidt dan ook niet alleen de werkgroep, hij speelt ook een cruciale rol bij de positionering van onderhoud als investering in plaats van als een kostenpost. Het belang van deze rol pleit voor een continue aanwezigheid en maximale integratie in de organisatie.
 • Kennis van uw systemen en processen – De werkgroepleden zijn de ervaringsdeskundigen van het systeem en zei nemen de beslissingen. De facilitator is vooral deskundige op het gebied van RCM. Toch zal een eigen facilitator een vliegende start maken met een project omdat hij meer kennis en inzicht heeft in de doelstellingen van het project, het bedrijfsverband van het systeem kent, vertrouwd is met de diverse technische termen en op de hoogte is van de uitdagingen en kansen op het gebied van de betrouwbaarheid van het systeem.

Toch zou u ook kunnen kiezen om u te laten ondersteunen door een van onze facilitators – goede redenen om dat te doen zijn:

 • U wilt gebruik maken van onze senioriteit en ervaring bij het introduceren het nieuwe concept RCM3 in uw organisatie,
 • U wilt ervaren in een eerste project hoe RCM snel en goed wordt toegepast en wat dat oplevert, met úw systemen en úw mensen, voordat u besluit te investeren in het opleiden van eigen facilitators,
 • U wilt meer RCM-teams aan het werk hebben dan dat u facilitators beschikbaar hebt,
 • U beschikt (nog) niet over medewerkers met de juiste vaardigheden en interesse voor het vervullen van de rol van facilitator.

Onze facilitators brengen dan uitkomst. Wilt u zich laten ondersteunen door een van onze RCM-facilitators laat het ons dan weten!

Ja, ik heb interesse in een vervolgtraining!

Vul hieronder uw gegevens in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
Alle * gemarkeerde velden zijn verplicht.


  Ik ga akkoord met de opslag van de ingevulde gegevens