Menu
Hische schrijft Column 1 van 12 in Maintenance Benelux, nr. 4 , september 2017: “Moet onderhoud zich richten op het behoud van fysieke assets…?”

Hische schrijft Column 1 van 12 in Maintenance Benelux, nr. 4 , september 2017: “Moet onderhoud zich richten op het behoud van fysieke assets…?”

By In Maintenance Benelux, Onderhoudsmethodiek On 10 oktober 2017


De meeste techneuten kiezen hun beroep omdat ze een affiniteit hebben met technische systemen. Ze ontlenen een goed gevoel aan een systeem dat in goede conditie is. Verkeren systemen in slechte conditie dan geeft dit een gevoel van onbehagen. Dit is door de jaren heen het uitgangspunt geweest voor veel onderhoudsconcepten en heeft geleid tot begrippen als ‘Asset Care’. Het onderhoud komt dan neer op het in stand houden van de inherente
capaciteit van het systeem.

Onderhouders worden vandaag de dag logischer wijze meer en meer afgerekend op de bijdrage die wordt geleverd aan de bedrijfsresultaten. De asset owner verlangt van de onderhouder om er voor te zorgen dat systemen bij voortduring in staat zijn een specifieke taak te vervullen. Onderhoud moet zich dus richten
op wat het systeem moet doen in de ogen van de gebruiker en niet op wat het systeem is. De voorwaarde om dit effectief te kunnen doen, is het glasheldere inzicht in de functie die het systeem vervult, inclusief de bijbehorende prestatienormen.

Een voorbeeld. Een pomp heeft een inherente capaciteit van 1000 l/min. Het proces onttrekt 800 l/min water uit de tank. De functie van de pomp is tenminste 800 liter water per minuut te leveren aan de tank. Het onderhoud moet zich dus richten op het continu leveren van de 800 l/min. Om te voorkomen dat de
tank leeg raakt, hoeft onderhoud er niet voor te zorgen dat de pomp bij voortduring 1000 l/min water kan leveren.

Als nu dezelfde pomp wordt verplaatst naar een situatie waar er 900 l/min wordt afgenomen uit de tank, dan wijzigt ook de primaire functie van de pomp en dient het onderhoud zich te richten op de hogere prestatienorm.

Onderhoud richt zich dus op het behouden van de functies van fysieke assets.

Het opstellen van een effectief onderhoudsplan start dus met het bepalen van de functies. Daarmee liggen de doelstellingen van het onderhoud vast. Dit is de eerste stap van RCM die in de praktijk vaak samen met productie wordt gezet. Functies beschrijven ook de doelstellingen op het gebied van kwaliteit, kosteneffectiviteit, veiligheid, milieu, beveiliging, constructiebehoud, insluiting, comfort en uiterlijk.

Deze column is verschenen in Maintenance Benelux, nr. 4 , september 2017. Het is de eerste in een reeks van 12 over belangrijke inzichten op het gebied van Maintenance Management. Het is gebaseerd op de ruim 30 jaar ervaring die in het wereldwijde Aladon netwerk is opgedaan bij de toepassing van RCM. De reeks artikelen maakt duidelijk dat elk bedrijf dat een snelle, substantiële en blijvende verbetering wil bereiken van de effectiviteit van onderhoud, zich er van moet verzekeren dat iedereen, die een rol van betekenis speelt bij operatie en onderhoud, een diepgaand begrip en acceptatie heeft van de aard en het belang van die inzichten.


About the Author

pieterjanhische